About

Organization & Structure

Home > About > Organization & Structure >

 Board Members
 http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-1.png

        Zhao Yuexian       Party Secretary of CCP HNU Committee

        Jiang Chunlan       President of Hebei Normal University                
            
        Lu Junheng            Standing Member of CCP HNU Comittee & Vice President      
        
       Dai Jianbing           Standing Member of CCP HNU Comittee & Vice President       

        Deng Mingli           Standing Member of CCP HNU Comittee & Vice President       
        
       Li Rong                   Standing Member of CCP HNU Comittee & Secretary of Committee for Discipline Inspection    
       
       Zhang Shihuan       Standing Member of CCP HNU Comittee    

       Wang Dayong         Standing Member of CCP HNU Comittee    
  
       Liu Jingze                Vice president  
   
       Zheng Zhenfeng      Vice President   


Members of the 7th Committe of CCP HNU
http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-2.png
Committee Members (sort by name)

Wang Dayong      Wang Haiyang      Wang Xinping      Deng Mingli

Xing JIanchang     Liu      Ying           Liu      Sen           Liu Jingze

Yan Shidong         Sun   Zheng         Du Huiqiang         Li  Rong
 
Li Shuangjin          Li Jianqiang          Song Shutong     Zhang Shihuan

Lu Junheng          Chen Shimin          Chen Hongjun      Zheng Zhenfeng

Zhao Yuexia         Jiang Lizhi              Xu Guoqiang        Huang Yongle

Ge Jingfeng          Hai Laiping            Dai Jianbing
CCP HNUCommittee for Discipline Inspection
http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-3.png      

Secretary: Li Rong

Deputy Secretary: Yang Jing

Members (sort by name):

Ma Shun        Liu Ning         Liu Xuefeng          Li Rong

Yang Yi          Yang Jing       Zhang Yunqing    Zhang Keyong

Lin Zhimiao     Yao Zhijun      Han Chunmin


Committe for Academic Affairs of HNU
http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-2.png

Director:  Sun Daye

Executive Deputy Director: Jiang Chunlan


Deputy Directors (Sort by name):  Wang Changhua       Yang Huanjin      Gao Fulu

Secretary in General:   Liu Jingze

Members(sort by name):
    Wang Changhua            Kong Xiaojun             Deng Mingli          Bai Yunxiang
    Xing Tie                          Liu Jingze                  Xu Qinghai           Sun Ying
    Sun Daye                       Yang Huanjin             Zhang Ji               Meng Lingpeng    
    Gao Fulu                        Guo Xiaoli                  Huang Zhanjing   Jiang Chunlan
    Han Laiping                    Lu Zhongyi                Dai Jianbing
         
      (passed on May 09th, 2012)The 9th Committe for Academic Degree Evaluation of HNU
http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-2.png

Chairman:               Jiang Chunlan

Vice Chairmen:       Wang Changhua        Deng Mingli

Secretary in General:   Xing Jianchang


Members (sort by name):

      Diao Zhejun            Ge Jingfeng        Guo  Yi            He Yuxiu           Hu Jingmin
      Jiang Shiguo           Li Zhengshuan    Lin   Zhimiao   Liu  Ying           Mi Jusheng
      Shan Jianxin           Tong Wenyao      Xu Jianping     Xue Yanhua     Yan Fuling
      Yu Haitao                 Zhang Guangxing      Zhang Jiliang       Zhao Dongmei     Zhao Jinguang
      Zhao Xiaolan
      (announced on May 15th, 2014)The 6th Committee for Teachiing Affairs of HNU
http://www.hebtu.edu.cn/template/0de2d533795b48688b0776bfade53f5a/20140828143712866/images/bg-2.png

Director:    Deng Mingli

Deputy Director:  Duang Xianglin    Xing Tie

Secretary in General:   Yan Fuling

Members:  deputy directors or deans of departments or colleges for teaching affairs.
    (passed on Oct. 20th, 2014) 
   
Address: No.20 Road East. 2nd Ring South, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei, 050024 CHINA
© Copyright(C)2010 Hebei Normal University Phone:+86-311-80789792/80789793 Email:HNUIO@sina.com
冀ICP备字030002号